VIDEO: Interview with Peter Gevorkian, Aram Ter-Martirosyan and Razmik Gharakhanian

Our mission is to lay the foundations of renewable power generation technologies in Armenia by promoting advanced education in sciences and engineering accreditation  in nations universities, and promote development of renewable energy technology research and product development hub in the region. The overall worldwide growth potential of the renewable power and Armenia’s need in development of a high tech value creation chain is an historical opportunity window that may allow Armenia to become one of the players in  science, technology and engineering regarding the renewable energy field.

 

Մեր առաքելությունն է՝ հիմնել վերականգնվող էներգիայի ստացման տեխնոլոգիաների  հիմքերը Հայաստանում՝ հավելյալ կրթությունը գիտության ոլորտում և ինժեներական հավատարմագրումը պետական համալսարաններում զարգացնելով, և զարգացնել վերականգնվող էներգետիկայի տեխնոլոգիական հետազոտությունների և կուտակիչ պրոդուկտի մշակումը շրջանում: Ընդհանուր առմամբ աշխարհով մեկ վերականգնվող էներգիայի աճող պոտենցիալը և Հայաստանի կարիքը՝ զարգացնել բարձր տեխնոլոգիաների արժեք ստեղծելու շղթան, հնարավորություն պատմական պատուհան կարող են ստեղծել, որը կարող է Հայաստանին թույլ տալ դառնալ գիտության, տեխնոլոգիայի և ինժեներիայի ոլորտների  հիմնական դերակատարներից մեկը՝ շնորհիվ վերականգնվող էներգիայի ոլորտի:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply