NEXT UPCOMING EVENT:

0
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vasken Yardemian appointed by UNDP to advise Ministry of Environment of Lebanon

(Glendale, CA, June 20, 2017) – The Armenian Engineers and Scientists of America (AESA) is delighted to announce that its past president and a long-time member of the AESA, Vasken Yardemian has been appointed by United Nations Development Program (UNDP) to advise the Ministry of Environment of Lebanon on a short term assignment. Yardemian is […]

Read more
news_aesa-supports-mnp

AESA continues supporting the Ministry of Nature Protection of Armenia

AESA continues supporting the Ministry of Nature Protection of Armenia. Click here to read the original article (in Armenian) on MNP website.    

Read more
aybstudents

Armenian Robotics Team Excels in Ohio Competition

It’s nearly a 6,000-mile trip from Yerevan, Armenia to Marion, Ohio. And there is no direct flight between the two cities. At least not yet. Despite the great distance, students from Ayb High School in Armenia’s capital city made their second trip to Marion to compete in the National Robotics Challenge. Click here to read […]

Read more
banak

«Պատիւ Ունեմ», «Ես Եմ». Պաշտպանութեան Նախարարութիւնը Երկու Նոր Ծրագիր Կը Ներկայացնէ

ԵՐԵՒԱՆ.- «Ազգ-բանակ-2017» խորագիրով ցուցահանդէսի ծիրին մէջ Կարէն Դեմիրճեանի անուան մարզահամերգային համալիրի տարածքին Ապրիլ 21-23 պիտի գործէ ցուցահանդէս մը, ուր կրթական ոլորտի շարք մը առաջատար հաստատութիւններ պիտի ծանօթացնեն իրենց ուսումնական պայմանները, արձանագրած յաջողութիւններն ու կրթական ծրագիրները: Click here to read the original article on Asbarez website.

Read more
Log out